Notater

Hvor meget halm kan der bruges i danske biogasanlæg?

Påstanden om, at al halm bør bruges i biogas, bliver ved med at poppe op. Så derfor dette lille notat om, hvor meget halm, der rent faktisk kan bruges i danske biogasanlæg.
Vurderingen er foretaget med stor hjælp fra Alan Lunde, der har mange års erfaring på området, herunder fra etablering og drift af Maabjerg Bioenergi.

Potentialet for grønne job i Danmark

3F’s grønne tænketank har bedt AE opregne og beskrive det samlede potentiale for grønne jobs i Danmark baseret på en række konkrete og aktuelle grønne aktiviteter, der hver i sær er et skridt på vejen mod en grøn omstilling.