Ny viden

UNCTAD: SECOND GENERATION BIOFUEL MARKETS: STATE OF PLAY, TRADE AND DEVELOPING COUNTRY PERSPECTIVES

UNCTAD’s first report on the state of biofuel technologies in 2007 highlighted a sector with great potential, but at the time that was a long way off from markets. In 2015, countries made commitments toward a more environmentally balanced future through the Sustainable Development Goals (SDGs), and now seek to expand policies for low-carbon development after the agreement reached in Paris at COP21.

Geografiske beskæftigelsespotentialer i bioøkonomi

Med en stadigt voksende global befolkning er presset på klodens ressourcer større end nogensinde før. Stigende råvarepriser og et vedvarende pres på miljø og klima er udfordringer, der stiller krav om betydelige omstillinger af forbrug- og produktionsmønstre på globalt plan. Set med danske øjne kan bioøkonomi spille en central rolle i denne omstilling.

From the Sugar Platform to biofuels and biochemicals

Numerous potential pathways to biofuels and biochemicals exist via the sugar platform. This study uses literature surveys, market data and stakeholder input to provide a comprehensive evidence base for policymakers and industry – identifying the key benefits and development needs for the sugar platform.