3F’s Grønne Tænketank omkring vedvarende energi

3F’s Grønne Tænketank omkring vedvarende energis væsentligste opgave er at anvise muligheder for konkrete tiltag, der på kort og mellemlang sigt kan fremme den bæredygtige udvikling.

Tænketanken skal i første fase fokusere på, hvordan de nye energiformer, som f.eks. anvendelse af biomasse og bølgeenergi, kan medvirke til at skabe arbejdspladser og vækst i Danmark.

Tænketanken har til opgave at fremkomme med forslag, som 3F eller Tænketanken, hvis der er enighed herom i Tænketanken, efterfølgende kan udarbejde politikformuleringer efter for at fremme den grønne dagsorden og samtidig fremme beskæftigelse og vækst.

Direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard, er medlem af Tænketanken.

Se liste over øvrige medlemmer