+10 millioner tons planen

Den 8. oktober 2012 inviterede BioRefining Alliance sammen med Københavns Universitet og Aarhus Universitet til gå-hjem-møde om +10 millioner tons planen.

I videoerne herunder kan man høre og se præsentationerne fra tre af forskerne bag rapporten + 10 millioner tons planen samt kommentarer og spørgsmål fra to grønne organisationer og publikum.

Rapporten og gå-hjem-mødet er omtalt i et indslag i Orientering på P1, hvor direktør Anne Grete Holmsgaard og professor Claus Felby medvirker.

Siden udgivelsen og mødet har +10 millioner tons planen løbende været omtalt i en række medier. Den 12. december 2012 medvirkede seniorforsker Uffe Jørgensen i et indslag om +10 millioner tons planen i P1 Morgen.

Scenarier og miljøeffekt for landbruget ved Uffe Jørgensen, seniorforsker, AU.

Scenarier og miljøeffekt for skovbruget ved Vivian Kvist Johannsen, forskningschef, KU

Integration mellem biomasse, teknologi og anvendelse ved professor Claus Felby, KU.

Spørgsmål og kommentarer fra de grønne organisationer.

Thyge Nygaard, Danmarks Naturfredningsforening:

“…Vi har brug for politikere, der tør at gå foran…”

“…Politikerne har forsømt at gå ind og påbyde, at vi i vores energi- og næringsstofforsyning skal have en overordnet samfundsmæssig styring. Vi kan risikere at ryge i det samme limbo i forbindelse med det biobaserede samfund, fordi der er altså ting markedet ikke kan styre. Problemet med markedet er, at det ikke kigger ret langt…”

“…politikerne kan jo starte med at beslutte, hvor biogasanlæg skal ligge, så vi ikke spilder investeringer ved at placere biogasanlæg så tæt på hinanden, at de konkurrerer om det samme råmateriale…” 

Tarjei Haaland, Greenpeace:

“…jeg er ret enig i det du (Thyge Nygaard, red.) siger bortset fra, at det lyder lidt som om, at der er nogle forskere og nogle politikere – og så er der ikke noget midt i mellem. Det er jo også vores opgave som miljøorganisationer, at prøve på at få politikerne til at forstå de her ting…”

“…en opfordring til jer, der arbejder med det her på det mere analysemæssige plan, er at prøve at tænke virkelig meget i, hvordan vi kan kombinere kræfterne til at få det her ud over rampen. Jeg forestiller mig, at man skal gribe fat i nogle af de debatter, der er i forvejen. For øjeblikket diskuterer man, hvordan biomasse skal erstatte kul på vores kraftvarmeværker (…) Jeg mener det er utrolig vigtigt at få konkretiseret ud af der her projekt, hvad vi kan levere af dansk biomasse til kraftvarme, som er fornuftigt, i stedet for at importere træpiller fra USA eller Canada…”

Første del af debatten med spørgsmål fra publikum.

Tobias Lau, Social Action Aps:

“…Har I gjort jer nogle overvejelser om, hvilke påvirkninger jeres løsninger vil have, hvis man udbreder dem til resten af verden?…”

Jesper Werling, Ea Energianalyse:

“…Hvordan tror I, at de her store mængder biomasse kan blive til rådighed på bare otte år (…) Hvad skal der til?” 

Debat del 2 med spørgsmål fra publikum.

Julie Juel, DTU Systembiologi:

“Er der noget, der virkelig har ændret sig de sidste fem år? Jeg synes stadig, det er lidt det samme, I snakker om. Hvad har rykket sig de sidste fem år(…) er det BioRefining Alliance, vi lige pludselig har i ryggen…?”

“…Hvor langt er vi fra at kunne omlægge vores kraftværker til biomasse?”

og Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse:

“…..Hvad er jeres kommentarer til resultaterne i Concitos biomasserapport i relation til denne rapport?”

“…I denne her overgangsperiode kan jeg ikke forstå, at I ikke betragter afbrænding af biomasse som en gave til jer, fordi der er nogle andre forbrugere, der hiver biomassen til markedet – og så er den klar til jer, når bioraffinaderierne er mere parate om 10-15-20 år (…) Hvorfor er det gode er blevet det bedstes største fjende?” 

Kommentar fra Anne Grete Holmsgaard:

“…To har nævnt  ‘de der bioraffinderier, som kommer om 20-30 år’. Det synes jeg er lidt sjovt, fordi der udover de temmelig mange 1G-bioraffinaderier faktisk bliver investeret i 2G-bioraffinaderier flere steder – herunder i Europa…”

Spørgsmål fra Jacob Fjalland, WWF:

“…I de her scenarier, som jeg kan se det, så er de optimerede til, at vi bibeholder den foderproduktion, vi har herhjemme. Så vi løser ikke det problem med hensyn til import af soya fx. Samtidig fjerner I helt rapsproduktionen i miljøscenariet, som gør os afhængige af import af palmeolie og andre ting, som har en utrolig skadelig virkning ude omkring. Hvordan forholder I jer til det?”

Spørgsmål fra publikum.

Sara Edske Møller, Energiklyngecenter Sjælland:

“…Hvordan er potentialet for biomasse fordelt på det danske landkort…?”

Tobias Lau, Social Action Aps:

“…Kan det passe, at høst af vejrabatter giver lige så megen biodiversitet som skov…?